Vzhľadom na prerušenie prezenčnej formy denného vzdelávania na školách kvôli nebezpečenstvu ochorenia Covid-19 bol zriadený tento online kurz konverzácie z anglického jazyka - príprava na ústnu formu maturitnej internej skúšky.

Cieľom kurzu je pripraviť žiakov konverzovať v rôznych situáciách reálneho života v cieľovom jazyku.